Juraj Polić

Juraj Polić imenovan je za izvršnog direktora za veleprodaju i člana uprave u Holdini u julu 2017. godine. Juraj Polić je akademsko obrazovanje stekao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Rijeci. Karijeru u Ini započeo je 2012. godine, gdje je obnašao više funkcija. Na poziciju direktora sektora Veleprodaje dolazi sa pozicije rukovoditelja Sektora logistike za regiju Rijeka.