Za sva pitanja obratite se na kontakt:

INA kartica, Fetaha Bećirbegovića 1a, Sarajevo, tel: +387 33 727 731, faks: +387 33 712 415 ili dogovorite sastanak sa našim prodajnim predstavnicima:

Aida Zjakić – prodajni predstavnik za područje Bihaćke regije
Tel: +387 62 994 497, el. pošta: aida.zjakic@holdina.ina.hr

Andre Dragičević  - prodajni predstavnik za područje Hercegovačke regije
Tel: +387 61 212 592, el. pošta: andre.dragicevic@holdina.ina.hr

Branko Teletina - prodajni predstavnik za područje Sarajevsko-zeničke regije
Tel: +387 61 100 457, el. pošta: branko.teletina@holdina.ina.hr

Ivan Jurić - prodajni predstavnik za područje Tuzlanske regije
Tel : +387 61 210 821, el. pošta: ivan.juric@holdina.ina.hr