Dragan Duspara

Dragan Duspara imenovan je za izvršnog direktora Sektora za finansije u septembru 2017. godine. Karijeru u INA Grupi započeo je  2002. godine, gdje je obnašao više različitih funkcija u segmentu finansija. Prije mandata Izvršnog direktora za finansije, gdin. Duspara je obnašao funkciju Direktora operativnog i funkcijskog kontrolinga INA d.d.